“Ang Bayan ng Nakar” (Poem in Filipino)

April 21, 2020

By Herminio “Datu” Mendoza

Malinis ang tubig;
May ilog at sapa; Mayabong ang kahoy;
Dahon ay sariwa;
Pag ingatan natin ng hindi masira.

Purihin ang Haribon sa kanyang kabutihan;
Tapat na maglingkod at maaasahan.
Itong kanyang misyon ating suportahan
Nang lalong umunlad itong ating bayan.

Siya ang may gusto na sila ay maluklok;
Sa bayan ng Nakar sa atin maglingkod.
Dahil ang handog ko’y dito natatapos,
Hiling ko’y palakpak, kayo’y magkaroon.