Poem: “Agila” by Chris Sator

July 3, 2019

Di ako dalubhasa
Di lahat nakikita
Ako ba ay maykaya?
Meron bang magagawa?

Hindi ako isang agila
Hindi ako makalipad
Wala akong mga pakpak
Pangarap ba’y magaganap?

Ano’ng dapat kong gagawin?
Upang buhay ay baguhin
Pagharap ko sa salamin
Maganda ba sa ilalim?

Ano ba ako?
Isang simpleng tao
Na maghandog sa mundo
Ng mga pagbabago?

Hindi ako isang agila
Hindi ako dakila
Hindi ako maharlika
Ako’y isa lamang binata

Ako’y walang-wala
Buhay parang walang kuwenta
Puno na ako ng problema
Bakit pa magka-kawang-gawa?

May-kaya ang bawat tao
Tig-isang butil ng ginto
Kung mag-tulong-tulong tayo
Sisinag rin ang mundo

Ang buhay mo
Ang buhay ko
Lahat tayo
Ay mga sanga ng iisang puno